imgimgimg

CÔNG TRÌNH PCCC TỈNH CÀ MAU

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Phòng cháy chữa cháy tỉnh Cà Mau

Thông tin dự án: Phòng cháy chữa cháy tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: PCCC tỉnh Cà Mau

Sản phẩm: Cổng xếp tự động SBJGBL-Y

Ngày hoàn thành: 05/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TRÌNH PCCC TỈNH CÀ MAU