imgimgimg

UBND Phường 4 Thành Phố Cà Mau

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp, cửa lối đi tại UBND Phường 4 - Cà Mau

Thông tin dự án: UBND Phường 4 Thành Phố Cà Mau

Địa chỉ: Tỉnh Cà Mau

Sản phẩm: Cổng xếp inox SBZ

Ngày hoàn thành: 03/2023

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp, cửa lối đi tại UBND Phường 4 - Cà Mau
Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại UBND Phường 4 - Cà Mau
Hình ảnh lắp đặt cổng xếp, cửa lối đi tại UBND Phường 4 - Cà Mau
Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại UBND Phường 4 - Cà Mau​
Hình ảnh lắp đặt cổng xếp, cửa lối đi tại UBND Phường 4 - Cà Mau
Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại UBND Phường 4 - Cà Mau

Kênh Social Media chính thức của HongMen Vietnam:  

Facebook: https://www.facebook.com/hongmenvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/hongmenvietnam/

Pinterest: https://www.pinterest.com/hongmenvietnam/

Youtube: https://www.youtube.com/@hongmen

Tiktok: https://www.tiktok.com/@hongmen.com.vn

Kiến thức về cửa cổng: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOG9owswpMi7Aw