imgimgimg

Ngân hàng VPBank CN Bình Phú- Q6- TP HCM

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp kéo tay tại Ngân hàng VPBank CN Bình Phú- Q6- TP HCM

Địa chỉ: 56 Bình phú, P.11, Q6 , TP. HCM.

Nhà thầu: Công ty Cổ phần XD & TM Lam Nguyễn

Ngân hàng VPBank CN Bình Phú- Q6- TP HCM

Sản phẩm lắp đặt: Cổng xếp hợp kim nhôm SQM-Y, 5,8m x 1.33m

Ngân hàng VPBank CN Bình Phú- Q6- TP HCM