imgimgimg

Trung tâm Thương mại Union Square - TP HCM

Lắp đặt cổng xếp kéo tay cho Trung tâm Thương mại Union Square - TP HCM

Địa chỉ: 171 Đồng Khởi, P. Bến nghé, Q.1, TP HCM

Trung tâm Thương mại Union Square - TP HCM

Sản phẩm lắp đặt: Cửa cổng xếp hợp kim nhôm SQMB-Y, 9m x 1.33m

Trung tâm Thương mại Union Square - TP HCM