imgimgimg

Nhà Hát Cao Văn Lầu

Công trình Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật (còn gọi là Nhà hát 3 nón lá, có tổng đầu tư khoảng 222 tỷ đồng)

Theo thiết kế, Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu có hình dáng 3 chiếc nón lá lớn nhất Việt Nam đặt hướng mái vào nhau với tổng diện tích 2.262 m2. Trong đó, chiều cao nhất là 24,25 m; đường kính 45,15 m; mái lợp composite.
 
Nha hat Cao Van Lau Bac Lieu 2


Nhà hát sử dụng cổng xếp inox Tiêu Chuẩn SBZ gồm:
  1. Cổng xếp tự động
    - 2 bộ cổng kích thước 13x1.2m
    - 2 bộ cổng 5x1.2m
    - 1 bộ 20x1.2m
  2. Cổng xếp kéo tay:
    - 14 bộ kích thước 9.478x1.2m
Nha hat Cao Van Lau Bac Lieu 4