imgimgimg

CÔNG TRÌNH CÔNG TY ĐẠI ĐỈNH PHÁT

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Công ty Đại Đỉnh Phát

Thông tin dự án: Công ty Đại Đỉnh Phát

Địa chỉ: KCN Minh Hưng 3, Bình Phước

Sản phẩm: Cổng xếp inox, cổng xếp tự động

Ngày hoàn thành: 05/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TRÌNH CÔNG TY ĐẠI ĐỈNH PHÁT

CÔNG TRÌNH CÔNG TY ĐẠI ĐỈNH PHÁT

 

CÔNG TRÌNH CÔNG TY ĐẠI ĐỈNH PHÁT