imgimgimg

CÔNG TRÌNH CÔNG TY LAM NGUYỄN

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Công ty Lam Nguyễn

Thông tin dự án: Công ty Lam Nguyễn

Địa chỉ: 1262 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, TPHCM

Sản phẩm: Cổng xếp SQM-Y, cổng xếp nhôm

Ngày hoàn thành: 07/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TRÌNH CÔNG TY LAM NGUYỄN

CÔNG TRÌNH CÔNG TY LAM NGUYỄN