imgimgimg

CÔNG TRÌNH CÔNG TY TNHH XNK THUẬN ĐỨC

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Công ty TNHH XNK Thuận Đức

Thông tin dự án: Công ty TNHH XNK Thuận Đức

Địa chỉ: Cà Mau

Sản phẩm: Cổng xếp SQM-Y, cổng xếp nhôm

Ngày hoàn thành: 06/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TRÌNH CÔNG TY TNHH XNK THUẬN ĐỨC