imgimgimg

CÔNG TRÌNH CÔNG TY TRÁI CÂY SẠCH HÙNG PHÁT

Hình ảnh lắp đặt cổng trượt tự động tại Công ty TNHH Sản xuất Trái cây sạch Hùng Phát

Thông tin dự án: Cty TNHH Sản xuất Trái cây sạch Hùng Phát

Địa chỉ: Tiền Giang

Sản phẩm: Cổng trượt tự động P709-H

Ngày hoàn thành: 05/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TRÌNH CÔNG TY TRÁI CÂY SẠCH HÙNG PHÁT