imgimgimg

CÔNG TRÌNH CÔNG TY YONGJIN VN

Hình ảnh lắp đặt Barrier tự động tại Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Kim Loại YongJin VN

Thông tin dự án: Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Kim Loại YongJin VN

Địa chỉ: Tiền Giang

Sản phẩm: Thanh chắn Barrier tự động HM-ZG-M, barie tự động

Ngày hoàn thành: 05/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TRÌNH CÔNG TY YONGJIN VN

CÔNG TRÌNH CÔNG TY YONGJIN VN