imgimgimg

CÔNG TRÌNH CỘT CỜ TẠI CÔNG TY ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG

Hình ảnh lắp đặt cột cờ inox tại Công Ty Điện Mạnh Phương

Thông tin dự án: Công Ty Điện Mạnh Phương

Địa chỉ: Long An

Sản phẩm: Cột cờ Inox 304 cao 9m

Ngày hoàn thành: 04/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

Hình ảnh lắp đặt cột cờ inox cao 9m

Hình ảnh lắp đặt cột cờ inox cao 9m