imgimgimg

CÔNG TRÌNH CTY BÊ TÔNG ĐÚC SÂN VÀ CƠ KHÍ BÌNH DƯƠNG

Hình ảnh lắp đặt Barrier tự động tại Công ty bê tông đúc sân và cơ khí Bình Dương (công trình: Jason Funiture)

Thông tin dự án: Công ty bê tông đúc sân và cơ khí Bình Dương (công trình: Jason Funiture)

Địa chỉ: Bình Phước

Sản phẩm: Thanh chắn Barrier tự động HBG-409J

Ngày hoàn thành: 07/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TRÌNH CTY BÊ TÔNG ĐÚC SÂN VÀ CƠ KHÍ BÌNH DƯƠNG

Xem ngay mẫu cổng xếp mới nhất tại: https://hongmen.com.vn/san-pham/cua-cong-xep-tu-dong/