imgimgimg

CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN PHÚ MỸ

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tại công trình Công ty Cổ phần Secoin Phú Mỹ

Thông tin dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN PHÚ MỸ

Sản phẩm: Cổng xếp 

Lắp đặt tại: Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày hoàn thành: 04/05/2023

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMenVietNam)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN PHÚ MỸ
Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tại công trình Công ty Cổ phần Secoin Phú Mỹ
CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN PHÚ MỸ
Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tại công trình Công ty Cổ phần Secoin Phú Mỹ

Kênh Social Media chính thức của HongMen Vietnam:  

Facebook: https://www.facebook.com/hongmenvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/hongmenvietnam/

Pinterest: https://www.pinterest.com/hongmenvietnam/

Youtube: https://www.youtube.com/@hongmen

Tiktok: https://www.tiktok.com/@hongmen.com.vn

Kiến thức về cửa cổng: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOG9owswpMi7Aw