imgimgimg

CÔNG TY KHÔI VIỆT

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Công Ty Khôi Việt

Thông tin dự án: Công Ty Khôi Việt

Địa chỉ: Bạc Liêu

Sản phẩm: Cổng xếp tự động S690-Y

Ngày hoàn thành: 04/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TY KHÔI VIỆT

CÔNG TY KHÔI VIỆT

CÔNG TY KHÔI VIỆT