imgimgimg

CÔNG TY SÀI GÒN KIẾN TẠO

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Công ty Sài Gòn Kiến Tạo

Thông tin dự án: Công ty Sài Gòn Kiến Tạo (ShowRoom Funiture)

Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai

Sản phẩm: Cổng xếp inox, cổng xếp tự động

Ngày hoàn thành: 05/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TY SÀI GÒN KIẾN TẠO

CÔNG TY SÀI GÒN KIẾN TẠO

CÔNG TY SÀI GÒN KIẾN TẠO