imgimgimg

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN KIẾN NAM

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp, barrier tự động tại Công ty TNHH Xây dựng Điện Kiến Nam

Sản phẩm: Cổng xếp Ngân Trân Châu B - Đầu Bằng, Barrier HBG-409J

Lắp đặt tại: KCN Bàu bàng, Bình Dương

Ngày hoàn thành: 04/01/2024

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMenVietNam)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN KIẾN NAM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN KIẾN NAM

Kênh Social Media chính thức của HongMen Vietnam:  

Facebook: https://www.facebook.com/hongmenvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/hongmenvietnam/

Pinterest: https://www.pinterest.com/hongmenvietnam/

Youtube: https://www.youtube.com/@hongmen

Tiktok: https://www.tiktok.com/@hongmen.com.vn

Kiến thức về cửa cổng: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOG9owswpMi7Aw