imgimgimg

CÔNG TY YUNG CHI PAINT VARNISH MFG (VN)

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Công ty Yung Chi Paint Varnish MFG (VN)

Thông tin dự án: Công ty Yung Chi Paint Varnish MFG (VN)

Địa chỉ: Lô 219 KCN Long Bình (Amata) Biên Hòa, Đồng Nai

Sản phẩm: Cổng xếp tự động SQMB-Y

Ngày hoàn thành: 05/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

CÔNG TY YUNG CHI PAINT VARNISH MFG (VN)

CÔNG TY YUNG CHI PAINT VARNISH MFG (VN)

 

CÔNG TY YUNG CHI PAINT VARNISH MFG (VN)

 

CÔNG TY YUNG CHI PAINT VARNISH MFG (VN)