imgimgimg

Nhà Kho Công ty BW Industrial

Hình ảnh lắp đặt cổng treo tự động tại Nhà kho Công ty BW Industrial
Nhà thầu xây dựng: Công ty XD Tân Nhật Nguyệt

Sản phẩm: Cổng treo P707B

Lắp đặt tại: KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An

Ngày hoàn thành: Tháng 5/2024

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMenVietNam)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW

Kênh Social Media chính thức của HongMen Vietnam:  

Facebook: https://www.facebook.com/hongmenvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/hongmenvietnam/

Pinterest: https://www.pinterest.com/hongmenvietnam/

Youtube: https://www.youtube.com/@hongmen

Tiktok: https://www.tiktok.com/@hongmen.com.vn

Kiến thức về cửa cổng: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOG9owswpMi7Aw