imgimgimg

Xưởng khuôn Hoa Lợi- Hải Phòng

Lắp đặt cửa an ninh và barrier xoay 3 chấu tại Công trình Xưởng khuôn

Hoa Lợi- Hải Phòng

Địa chỉ: Xã Thiên Hương- Huyện Thủy Nguyên- TP Hải Phòng

Xưởng khuôn Hoa Lợi- Hải Phòng

 

Xưởng khuôn Hoa Lợi- Hải Phòng

 

Sản phẩm lắp đặt: cửa an ninh và barrier xoay 3 chấu

Xưởng khuôn Hoa Lợi- Hải Phòng