imgimgimg

XƯỞNG TƯ NHÂN CHỊ BÍCH HẰNG

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại xưởng tư nhân chị Bích Hằng

Thông tin dự án: xưởng tư nhân chị Bích Hằng

Địa chỉ: An Giang

Sản phẩm: Cổng xếp tự động SHYA-M

Ngày hoàn thành: 04/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

XƯỞNG TƯ NHÂN CHỊ BÍCH HẰNG

 

XƯỞNG TƯ NHÂN CHỊ BÍCH HẰNG