imgimgimg
Thanh Chắn Barrier AG3

Thanh Chắn Barrier AG3

img

Thanh Chắn Barrier AG3, hệ thống sau khi mất điiện sẽ tự động kiểm tra hệ thống, giúp cho vị trí cán luôn trong trạng thái thẳng và cân bằng, định vị vị trí cán, hệ thống tự động tính toán góc độ vận hành lên xuống...