imgimgimg
Cổng Xếp Đại Triển Hồng Đồ

Cổng Xếp Đại Triển Hồng Đồ

img

Cổng Xếp Đại Triển Hồng Đồ, với thiết kế tiết diện lớn khung chính, khung phụ, thanh chéo thiết kế chồng chéo lẫn nhau tạo tỷ lệ co giãn nhỏ nhất trong ngành với mỗi 10m chiều dài, khi thu lại chỉ còn khoảng 1,6m...