imgimgimg
Cửa Bệnh Viện 2

Cửa Bệnh Viện 2

img

Cửa Bệnh Viện 2 chuyên dùng cho các bệnh viện như: phòng mổ,phòng X-Quang,...