imgimgimg
Cửa dân dụng LED thông minh P702TG

Cửa dân dụng LED thông minh P702TG

img

Cửa dân dụng LED thông minh P702TG
Chiều dài thân cửa P702TG: 1,5-1,8 mét, chiều cao cửa: 1,5 mét hoặc 2,0 mét. Vật liệu cửa được hàn ống mạ kẽm, chắc chắn và bền.