imgimgimg
Đầu Đọc Thẻ Từ Xa TE8-A

Đầu Đọc Thẻ Từ Xa TE8-A

img

Đầu Đọc Thẻ Từ Xa TE8-A. Khoảng cách đọc thẻ được điều chỉnh từ 3-15 mét. Nó có thể xuyên qua  màng cách nhiệt chống phá của bất kỳ xe hơi nhập khẩu nào; góc đọc thẻ là 60 độ,...