imgimgimg
Barrier Giao Thông HBG6

Barrier Giao Thông HBG6

img

Barrier Giao Thông HBG6, thời gian hạ cánh được điều chỉnh có thể lựa chọn nhiều tốc độ nâng hạ 2s, 3s, 6s với tốc độ hạ cánh nhanh phù hợp cho các nút giao thông quan trọng, trạm BOT,...