imgimgimg
Thanh chắn barrier tốc độ chậm HM-SBG-M

Thanh chắn barrier tốc độ chậm HM-SBG-M

img

Thanh chắn barrier song cần Hồng Môn dùng để kiểm soát và phân luồng giao thông một cách hiệu quả. Barie HM-SBG-M có độ dài cần đạt đến 10m, dài hơn các barrier thường