imgimgimg

Viện nghiên cứu cơ khí

Tên đơn vị:
Bằng tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Cơ khí
Bằng tiếng Anh: National Research Institute of Mechanical Engineering
Viết tắt: NARIME

Viện nghiên cứu cơ khí

 Địa chỉ: Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội
 Tel: +84 4.37647350, +84 4.37644442
 Fax: +84 4.37649883.
 Email: narime@narime.gov.vn
icon Tạo Nên Sự Sang Trọng Ốp Chân Tường Hợp Kim Nhôm
icon Barrier Tự Động
Lưu ý: Các tham số trên chỉ để tham khảo, tham số thực tế vui lòng xác định lại với nhân viên kỹ thuật làm chuẩn.