imgimgimg

Công ty trực thăng miền Trung

Sản phẩm: Cổng trượt treo P703B, cổng treo cửa phụ, cột cờ (xám)
iconhot Cổng Xếp Tự Động
iconhot Barrier Tự Động
Lưu ý: Các tham số trên chỉ để tham khảo, tham số thực tế vui lòng xác định lại với nhân viên kỹ thuật làm chuẩn.