imgimgimg

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HẬU NGHĨA-CƠ SỞ 2

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Bệnh viên đa khoa khu vực Hậu Nghĩa - Cơ sở 2 (Công ty VINAGP)

Thông tin dự án: Bệnh viên đa khoa khu vực Hậu Nghĩa - Cơ sở 2 (Công ty VINAGP)

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10, Đức Hòa, Long An

Sản phẩm: Cổng xếp SZZBL-Y, cổng xếp tự động

Ngày hoàn thành: 07/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HẬU NGHĨA-CƠ SỞ 2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HẬU NGHĨA-CƠ SỞ 2