imgimgimg

TRUNG TÂM Ý TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH, LONG AN

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Long An

Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Triệu Đại Vũ

Sản phẩm: Cổng xếp H20D

Lắp đặt tại: Châu Thành, Long An

Ngày hoàn thành: 21/03/2024

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMenVietNam)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

TRUNG TÂM Ý TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH, LONG AN

TRUNG TÂM Ý TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH, LONG AN

TRUNG TÂM Ý TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH, LONG AN

Kênh Social Media chính thức của HongMen Vietnam:  

Facebook: https://www.facebook.com/hongmenvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/hongmenvietnam/

Pinterest: https://www.pinterest.com/hongmenvietnam/

Youtube: https://www.youtube.com/@hongmen

Tiktok: https://www.tiktok.com/@hongmen.com.vn

Kiến thức về cửa cổng: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOG9owswpMi7Aw