imgimgimg

Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy TP Cần Thơ

Địa Chỉ: số 67B - Hùng Vương - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ 
Điện thoại: 07103.820.170 - Fax: 07103.769.616 
Email: sopccc@cantho.gov.vn


iconhot Cổng Xếp Tự Động
iconhot Barrier Tự Động
Lưu ý: Các tham số trên chỉ để tham khảo, tham số thực tế vui lòng xác định lại với nhân viên kỹ thuật làm chuẩn.