imgimgimg

KHU CÔNG NGHIỆP PLASCHEM HÀ NAM

Hình ảnh lắp đặt Barrier tự động tại Khu Công nghiệp Plaschem Hà Nam

Sản phẩm: Barrier cần gấp HM-QG-M

Lắp đặt tại: Tx. Duy Tiên, Hà Nam

Ngày hoàn thành: Tháng 12/2023

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMenVietNam)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

KHU CÔNG NGHIỆP PLASCHEM HÀ NAM

KHU CÔNG NGHIỆP PLASCHEM HÀ NAM

KHU CÔNG NGHIỆP PLASCHEM HÀ NAM

KHU CÔNG NGHIỆP PLASCHEM HÀ NAM

Kênh Social Media chính thức của HongMen Vietnam:  

Facebook: https://www.facebook.com/hongmenvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/hongmenvietnam/

Pinterest: https://www.pinterest.com/hongmenvietnam/

Youtube: https://www.youtube.com/@hongmen

Tiktok: https://www.tiktok.com/@hongmen.com.vn

Kiến thức về cửa cổng: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOG9owswpMi7Aw