imgimgimg

KHU LIÊN HỢP THỂ DỤC THỂ THAO GIAI ĐOẠN 2 HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Khu liên hợp Thể dục thể thao Giai đoạn 2 huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

Thông tin dự án: Khu liên hợp Thể dục thể thao Giai đoạn II huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Sản phẩm: Cổng xếp tự động SPBZ

Ngày hoàn thành: 04/2022

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMen)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

KHU LIÊN HỢP THỂ DỤC THỂ THAO GIAI ĐOẠN 2 HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG

KHU LIÊN HỢP THỂ DỤC THỂ THAO GIAI ĐOẠN 2 HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG