imgimgimg

TRUNG TÂM VH - TDTT THỊ XÃ NGÃ NĂM TỈNH SÓC TRĂNG

Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tại Trung tâm VH - TDTT Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng

Thông tin dự án: TRUNG TÂM VH - TDTT THỊ XÃ NGÃ NĂM TẠI SÓC TRĂNG

Sản phẩm: Cổng xếp SQM-Y

Lắp đặt tại: Tx. Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Ngày hoàn thành: 02/2023

Đơn vị cung cấp và lắp đặt cổng xếp tự động: Công ty TNHH Hồng Môn (HongMenVietNam)

Dịch vụ: Tư vấn, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo trì

TRUNG TÂM TD - TT THỊ XÃ NGÃ NĂM TỈNH SÓC TRĂNG
Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Trung tâm VH - TDTT tại Sóc Trăng
TRUNG TÂM TD - TT THỊ XÃ NGÃ NĂM TỈNH SÓC TRĂNG
Hình ảnh lắp đặt cổng xếp tự động tại Trung tâm VH - TDTT tại Sóc Trăng

Kênh Social Media chính thức của HongMen Vietnam:  

Facebook: https://www.facebook.com/hongmenvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/hongmenvietnam/

Pinterest: https://www.pinterest.com/hongmenvietnam/

Youtube: https://www.youtube.com/@hongmen

Tiktok: https://www.tiktok.com/@hongmen.com.vn

Kiến thức về cửa cổng: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOG9owswpMi7Aw