imgimgimg

Công ty TNHH THK Manufacturing VIỆT NAM - KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh

Công ty TNHH THK Manufacturing VIỆT NAM - KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh


icon Cổng Xếp Tự Động
icon Barrier Tự Động
Lưu ý: Các tham số trên chỉ để tham khảo, tham số thực tế vui lòng xác định lại với nhân viên kỹ thuật làm chuẩn.