imgimgimg
Cổng Barrier ABAA1

Cổng Barrier ABAA1

img

Barreir tự động  ABAA1 chuyên dùng cho các nút giao thông lớn , vừa có chức năng làm barrier vừa có chức năng quảng cáo thương hiệu ...